PREČU NODOŠANA ATPAKAĻ

Ja Jums nepatiks saņemtā prece un nevēlēsieties to paturēt, varat rakstiski paziņot mums par atteikuma tiesību izmantošanu un atkāpšanos no Līguma, veicot preces atgriešanu 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas, nosūtot vēstuli kādā no norādītajiem veidiem:

1) pa pastu uz adresi: SIA RD BALTIC“, Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058

2) pa e-pastu uz info@homeclub.lv

Jums ir jānodod preci mums atpakaļ  14 dienu laikā no tās dienas, kad paziņojāt mums, ka nevēlaties to paturēt.

Prece jānodod atpakaļ, sedzot atpakaļ nodošanas izmaksas, uz adresi: SIA “RD BALTIC”, Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, un pieteikumā norādot nepārprotamu informāciju par atkāpšanos, piemēram, izmantojot atteikuma veidlapu vai norādot: “es izmantoju savas tiesības atteikties no preces”, kā arī norādot:

  • savu vārdu,
  • uzvārdu,
  • adresi,
  • pasta sūtījuma numuru,
  • preces nosaukumu,
  • cenu,
  • preces iegādes pamatojošu dokumentu.

Jums ir jāsaglabā čeks, stingrās uzskaites kvīts vai bankas maksājuma uzdevums.

Jums ir tiesības lietot preci tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos par preces īpašībām vai atbilstību (tajā skaitā, atvērt iepakojumu tam paredzētajā veidā). Prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā. Atgriežot preci, lūdzam parūpēties par izraudzītajam piegādes veidam atbilstošu preces aizsargiepakojumu (piemēram, kasti vai aizsargājošu aploksni).

Nauda par preci, tostarp Jūsu samaksātie standarta maksas piegādes izdevumi, Jums tiks atmaksāta 14 dienu laikā pēc Jūsu paziņojuma par preces saņemšanas vai pierādījumu par preces nosūtīšanu saņemšanas.  

Jūs nevarat izmantot atteikuma tiesības un atgriezt atsevišķu kategoriju preces, kas paredzētas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, piemēram preces atvērtā iepakojumā, kuras nav atgriežamas atpakaļ veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ, kā arī iesaiņoti video vai audio ieraksti vai iesaiņota programmatūra, kas tika izsaiņota pēc piegādes. Par to, ka uz attiecīgo preci nav attiecināmas atkāpšanās tiesības Pārdevējs norāda informācijā pie Preces raksturojuma.